De vida e morte amor e indiferenza

Conclusión Final Libro Poesíal

De vida e morte / amor e indiferenza é un libro de poemas curto e intimista estruturado en tres partes que dan título a obra. Nel fago repaso de vivencias e sentimentos que me producen as persoas que me rodean tocando emocións que son universais.